Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
CADovanie Práca v programe AUTOcad, ako podpora pre vysoké školy s technickým zameraním
EkoArt Dajme druhú šancu rôznym materiálom. Práca s prírodnými materiálmi a s odpadovým materiálom, vytváranie interiérových aranžmánov, dekoračných predmetov...
Fitness - posilňovňa Cieľom je pomáhať žiakom pestovať zdravý životný štýl.
Fotografický krúžok Cieľom krúžku je formou praktických cvičení rozšíriť vedomosti a zručnosti v oblasti fotografovania.
Konceptuálna tvorba Konzultácie k domácim prácam žiakov v rámci prípravy na VŠ
Modelovanie - objekt a socha Krúžok pre tvorivo ušpinených ľudí
Školský časopis Tvorba šk. časopisu
Textilná tvorba Práca s textilom, spôsoby spracovania, tvorba strihov, recyklácia textilu
Večerná kresba Príprava na talentové skúšky na VŠ
Videokrúžok Cieľom je oboznámiť žiakov s vytvorením videa, strihom a grafickou úpravou

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
    Vodárenská 3, 080 01 Prešov
  • +421 x 0517711458

Fotogaléria