Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Katarína PINDEŠOVÁ PD Rozvrh
Riaditeľka
riaditel@suspo.sk
 
 
Ing. Katarína KARĽOVÁ KL Rozvrh
Zástupkyňa
katarina.karlova@suspo.sk
 
 
Mgr. Alena ŠMAJDOVÁ ŠM Rozvrh
Zástupkyňa
alena.smajdova@suspo.sk
 
 
Mgr. Soňa BOCHNOVIČOVÁ BO Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
sona.bochnovicova@suspo.sk
 
 
Mgr. Nadežda ČEKLOVSKÁ, PhD. CK Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
nadezda.ceklovska@suspo.sk
 
 
Ing. Iveta ČERNOOKÁ ČO Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
iveta.cernooka@suspo.sk
 
 
Mgr. Hedviga ČIŠKOVÁ ČI Rozvrh
Učiteľka
hedviga.ciskova@suspo.sk
 
 
Mgr. Alena DAŇKOVÁ DA Rozvrh
Učiteľka
alena.dankova@suspo.sk
 
 
Mgr. Marta FEKETEOVÁ FE Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: EkoArt
marta.feketeova@suspo.sk
 
 
PaedDr. Alexandra HARČARIKOVÁ HR Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Fitness - posilňovňa
alexandraharcarikova@suspo.sk
 
 
PaedDr. Adriana HUGECOVÁ HG Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
adriana.hugecova@suspo.sk
 
 
Mgr. Antónia CHROMÁ CH Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Textilná tvorba
antonia.chroma@suspo.sk
 
 
PaedDr. Viera LEŠČÁKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
viera.lescakova@suspo.sk
 
 
Mgr. Tomáš MAJERNÍK MJ Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
tomas.majernik@suspo.sk
 
 
Mgr. Juraj MANDEL MN Rozvrh
Učiteľ
juraj.mandel@suspo.sk
 
 
Mgr. Peter MIKOLAJ MI Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.A
Vedie krúžok: Fotografický krúžok
peter.mikolaj@suspo.sk
 
 
Ing. arch. Alžbeta NOVÁKOVÁ NO Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: CADovanie
alzbeta.novakova@suspo.sk
 
 
Mgr.art. Jozef PONÍK PO Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Modelovanie - objekt a socha
Vedie krúžok: Večerná kresba
jozef.ponik@suspo.sk
 
 
Mgr.art. Vladimír SEMAN SE Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.A
Vedie krúžok: Školský časopis
vladimir.seman@suspo.sk
 
 
Mgr. Nikol SOKOLOVÁ SIMKOVÁ SI Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
nikol.simkova@suspo.sk
 
 
ThLic. Helena ŠTRBOVÁ ŠR Rozvrh
Učiteľka
helena.strbova@suspo.sk
 
 
Mgr. Mária URAMOVÁ UR Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
maria.uramova@suspo.sk
 
 
PaedDr. Mária VALIČKOVÁ VA Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
maria.valickova@suspo.sk
 
 
Mgr.art. Peter VARCHOĽ VO Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.A
Vedie krúžok: Videokrúžok
peter.varchol@suspo.sk
 
 
Mgr.art. Darina VARCHOĽOVÁ VR Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Konceptuálna tvorba
darina.varcholova@suspo.sk

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
    Vodárenská 3, 080 01 Prešov
  • +421 x 0517711458

Fotogaléria