Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Alexandra HARČARIKOVÁ
Zástupca: PaedDr. Adriana HUGECOVÁ
Učebňa: č.25
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Kristián Bačik propagačná grafika
2    Michaela Bodnárová propagačná grafika
3    Gabriel Migaš propagačná grafika
4    Zuzana Štupická propagačná grafika
5    Ivana Šuťáková propagačná grafika
6    František Tobiáš propagačná grafika
7    Beáta Beňáková dizajn-grafický a priestorový dizajn
8    Lívia Kokinčáková dizajn-grafický a priestorový dizajn
9    Adam Korpoň dizajn-grafický a priestorový dizajn
10    Ľubomír Maťaš dizajn-grafický a priestorový dizajn
11    Daniela Nováková dizajn-grafický a priestorový dizajn
12    Richard Petro dizajn-grafický a priestorový dizajn
13    Marek Šín dizajn-grafický a priestorový dizajn
15    Viktória Gužiová grafický dizajn
16    Damián Havrilla grafický dizajn
17    Sofia Kollárová grafický dizajn
19    Filip Velich grafický dizajn

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
    Vodárenská 3, 080 01 Prešov
  • +421 x 0517711458

Fotogaléria