Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.art. Darina VARCHOĽOVÁ
Učebňa č. 12
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alexandra HARČARIKOVÁ
Učebňa č.25
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Alžbeta NOVÁKOVÁ
Učebňa č. 30
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda ČEKLOVSKÁPhD.
Učebňa č.24
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa BOCHNOVIČOVÁ
Učebňa č.22
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Antónia CHROMÁ
Učebňa č. 34
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš MAJERNÍK
Učebňa č.18A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta FEKETEOVÁ
Učebňa č. 13

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
    Vodárenská 3, 080 01 Prešov
  • +421 x 0517711458

Fotogaléria