Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Antónia CHROMÁ
Zástupca: Ing. Iveta ČERNOOKÁ
Učebňa: č. 34
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Dominik Demčák propagačná grafika
2    Martina Dušenková propagačná grafika
3    Sebastián Kvašňák propagačná grafika
4    Natália Legiňová propagačná grafika
5    Michaela Mydlová propagačná grafika
6    Sergej Semanco propagačná grafika
7    Veronika Torkosová propagačná grafika
8    Kamila Vavreková propagačná grafika
9    Diana Fedorová reklamná tvorba
10    Laura Hudáková reklamná tvorba
11    Simona Hurdichová reklamná tvorba
12    Helena Kotlárová reklamná tvorba
13    Kristián Kurťak reklamná tvorba
14    Soňa Pacosová reklamná tvorba
15    Vanessa Práznovská reklamná tvorba
16    Peter Smolko reklamná tvorba

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
    Vodárenská 3, 080 01 Prešov
  • +421 x 0517711458

Fotogaléria