Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr.art. Darina VARCHOĽOVÁ
Zástupca: Mgr. Peter MIKOLAJ
Učebňa: č. 12
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Bianka Bjalončíková propagačné výtvarníctvo
2    Jakub Čurma propagačné výtvarníctvo
3    Kristína Dicová propagačné výtvarníctvo
4    Bianka Feňová propagačné výtvarníctvo
5    Sofia Havirová propagačné výtvarníctvo
6    Alexandra Hoferová propagačné výtvarníctvo
7    Dominika Hrinková propagačné výtvarníctvo
8    Pavla Jenčková propagačné výtvarníctvo
9    Klára Jurčová propagačné výtvarníctvo
10    Federica Kovaľová propagačné výtvarníctvo
11    Andrea Labancová propagačné výtvarníctvo
12    Sofia Marcinová propagačné výtvarníctvo
13    Monika Markovová propagačné výtvarníctvo
14    Mária Puškárová propagačné výtvarníctvo
15    Kristína Vavreková propagačné výtvarníctvo
16    Denisa Balužinská reklamná tvorba
17    Damián Brůža reklamná tvorba
18    Vanessa Hankovská reklamná tvorba
19    Bianka Iľková reklamná tvorba
20    Tália Rozsýpaná reklamná tvorba
21    Juraj Semaník reklamná tvorba
22    Tomáš Švec reklamná tvorba
23    Cynthia Švrlingová propagačné výtvarníctvo

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
    Vodárenská 3, 080 01 Prešov
  • +421 x 0517711458

Fotogaléria