Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Ing. arch.Alžbeta NOVÁKOVÁ
Zástupca: Mgr. Mária URAMOVÁ
Učebňa: č. 30
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Zuzana Baranová propagačné výtvarníctvo
2    Henrieta Džamová propagačné výtvarníctvo
3    Sofia Mária Handzilková propagačné výtvarníctvo
4    Katarína Chochoľaková propagačné výtvarníctvo
5    Jakub Kundrik propagačné výtvarníctvo
6    Štefánia Majerníková propagačné výtvarníctvo
7    Anna Mária Makulová propagačné výtvarníctvo
9    Adriána Mária Sardyhová propagačné výtvarníctvo
16    Tomáš Dziak reklamná tvorba
17    Peter Jamrich reklamná tvorba
18    Katarína Knorovská reklamná tvorba
19    Sofia Leščáková reklamná tvorba
21    Daniela Smreková reklamná tvorba
22    Juraj Vančik reklamná tvorba
23    Jakub Hajduch reklamná tvorba
24    Simona Kucková propagačné výtvarníctvo
25    Sofia Rozsýpaná reklamná tvorba
26    Barbora Hudáková propagačné výtvarníctvo

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
    Vodárenská 3, 080 01 Prešov
  • +421 x 0517711458

Fotogaléria