Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Soňa BOCHNOVIČOVÁ
Zástupca: Mgr.art. Vladimír SEMAN
Učebňa: č.22
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Peter Blichár propagačné výtvarníctvo
2    Mário Bujňák propagačné výtvarníctvo
3    Bianka Černegová dizajn-grafický a priestorový dizajn
6    Katarína Gajdošová dizajn-grafický a priestorový dizajn
7    Patrik Hirčák propagačné výtvarníctvo
8    Simona Hritzová propagačné výtvarníctvo
11    Veronika Jusková dizajn-grafický a priestorový dizajn
21    Andrea Sarnecká propagačné výtvarníctvo
23    Natália Semanová propagačné výtvarníctvo
25    Ján Solanik dizajn-grafický a priestorový dizajn
26    Kristína Šimková dizajn-grafický a priestorový dizajn
27    Mária Šimková propagačné výtvarníctvo
28    Lenka Štapinská dizajn-grafický a priestorový dizajn
29    Žaneta Tkáčová propagačné výtvarníctvo
31    Patrik Tupta propagačné výtvarníctvo
32    Lenka Vargová propagačné výtvarníctvo
34    Lucia Macková dizajn-grafický a priestorový dizajn
36    Viktória Rodáková propagačné výtvarníctvo
37    Katarína Krištánová propagačné výtvarníctvo

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
    Vodárenská 3, 080 01 Prešov
  • +421 x 0517711458

Fotogaléria