Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Marta FEKETEOVÁ
Zástupca: Mgr. Nikol SOKOLOVÁ SIMKOVÁ
Učebňa: č. 13
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
2    Nikola Bajtošová propagačná grafika
3    Kristína Birošová reklamná tvorba
4    Denisa Brehová reklamná tvorba
8    Sophia Hašková propagačná grafika
9    Lukáš Hriňák propagačná grafika
10    Martina Hudáčová propagačná grafika
11    Juliána Kočišová propagačná grafika
12    Radoslav Košč reklamná tvorba
13    Radoslav Kotík propagačná grafika
15    Alena Mihaliková propagačná grafika
16    Klaudia Petráková propagačná grafika
17    Peter Adrián Prokopčák reklamná tvorba
18    Viktória Semančíková propagačná grafika
19    Klaudia Strachanová reklamná tvorba
20    Soňa Straková propagačná grafika
21    Dominika Sykorová propagačná grafika
22    Mária Ščerbová reklamná tvorba
23    Barbora Šulíková propagačná grafika
24    Lukáš Trón propagačná grafika
25    Nina Fürješová reklamná tvorba

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
    Vodárenská 3, 080 01 Prešov
  • +421 x 0517711458

Fotogaléria